Ochrana osobních údajů - GDPR

Tato povinnost je v souladu s nařízením EU 2016/679 GDPR - „General Data Protection Regulation“ (v překladu „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které vstupuje v platnost 25.5.2018.

Údaje, které nám poskytnete (tzv. „subjekt údajů“) e-mailem nebo telefonicky jako stávající či potencionální zákazník (dále jen „kupující“) U Ševce s.r.o., se sídlem Tyršova 750, Zlín - Malenovice 763 02, identifikační číslo: 077 16 036 (dále jen „prodávající“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). U Ševce s.r.o. se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto Vaše osobní údaje ochránila.

Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vrámci webu hotelusevce.cz nevyužíváme žádné Vaše data.

Analytika

Tento web používá Google Analytics.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

  • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
  • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat),
  • user ID – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user ID používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu,
  • více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics:

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Registrace, kontaktní formulář a komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu (reCAPTCHA), která může být umístěna v zahraničí.

K čemu používáme cookies

Na webu používáme tyto cookies:

  • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele, to ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné, neúplné nebo nerelevantní, můžete požádat, abychom tyto informace opravili, nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Svůj souhlas s tím, abychom využívali vaše údaje pro obchodní účely, můžete kdykoliv odvolat. Můžete nás kontaktovat buď zasláním dopisu na adresu U Ševce s.r.o., Tyršova 750, Zlín - Malenovice 763 02, Česká Republika nebo zasláním e-mailu na info@hotelusevce.cz.

Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodu. Údaje, které třetím stranám poskytneme, jsou využívány výhradně k poskytování služeb uvedených výše, například doručovatelům za účelem doručení zboží.

Výjimkou může být právní titul t.z.v. „Veřejný zájem, výkon veřejné moci“, který může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Kontakt

Hotel U Ševce
Kvítková 4323
760 01 Zlín

Možnost připojení Wi-Fi v celém hotelu zdarma

Recepce je otevřena
Neděle - Čtvrtek: 07:00 - 23:00 hodin
Pátek - Sobota: nonstop
 

telefon
603 494 022
e-mail
rezervace@hotelusevce.cz